Kilder

Kildemateriale fra offentlige myndigheder

Fremtidens kloaksystem: Klimatilpasning og forbedring af vandmiljøet i Hørsholm Kommune
PowerPoint præsentation til Borgermødet på Rungsted Skole (21. august 2019)
Omløb af Mølledam i Usserød Å - Et naturgenopretningsprojekt udført af I/S Norfors
Projektbeskrivelse fra Fiskeøkologisk Laboratorium (marts 2017)
Indsatsplan for Hørsholm Slotssø
Produceret af AP Consult og Hørsholm Kommune (december 2016)
Indsatsplan for Ubberød Dam og Springdam
Produceret af AP Consult og Hørsholm Kommune (december 2016)
Indsatsplan for tre søer ved Kokkedal Slot
Produceret af AP Consult og Hørsholm Kommune (december 2016)
Indsatsplan for søerne i Hørsholm
Produceret af AP Consult og Hørsholm Kommune (september 2016)
Biologiske forhold og miljøtilstand i fem søer i Hørsholm Kommune
Undersøgelser af fisk, vandplanter og bredvegetation, samt vand- og sedimentkemi Rapport fra Fiskeøkologisk Laboratorium på initiativ af Hørsholm Kommune (oktober 2016)
De tre damme på Usserød Å (industridammene)
Vandplanter, bredvegetation, fisk samt vand- og sedimentkemi - Rapport fra Fiskeøkologisk Laboratorium på initiativ af Hørsholm Kommune (januar 2016)
Biologiske forhold og miljøtilstand i ni søer i Hørsholm Kommune
En undersøgelse af fisk, vandplanter og bredvegetation samt vand- og sedimentkemi 2014-2015 Rapport fra Fiskeøkologisk Laboratorium på initiativ af Hørsholm Kommune (december 2015)
Oprensning af Ulddam
Rapport fra Hørsholm Kommune om Ulddammen, beliggende ved Møllevænget og Uldvejen nær Hørsholm Mølle (november 2015)
Kloakseparering omkring Opnæsgård (Tillæg nr. 2)
Hørsholm Kommune (september 2015)
Strategi 2015 : Plan- og bæredygtighedsstrategi
Hørsholm Kommune (august 2015)
Masterplan for Blårendens opland - Projekt Regnvand
Hørsholm Kommune (marts 2014)
Forslag til klimatilpasningsplan (version 0-6.0)
Hørsholm Kommune (december 2013)
Biologiske forhold og miljøtilstand i syv småsøer og Blårenden
En undersøgelse af vandplanter, smådyr, fisk og vandkemi i 2009-12
Rapport fra Hørsholm Kommune og Fiskeøkologisk Laboratorium (februar 2013)
Håndtering af regnvand på egen grund
Vejledning fra Hørsholm Vand ApS (maj 2013)
Hørsholm Kommunes Spildevandsplan 2012-2016
Offentliggjort af Hørsholm Kommune i juni 2012
Hørsholm Kommunes Vandhandleplan 2010-2015
Offentliggjort af Hørsholm Kommune i maj 2012
Vandplan 2010-2015 - Øresund
Udgivet af Naturstyrelsen i december 2011
Vejledning om Naturbeskyttelseslovens §3 beskyttede naturtyper
Udgivet af Miljøministeriet i juni 2009
Sjælsø og Usserød Å : Idéfasen
Udarbejdet af EnviCare i november 2007 på opdrag af Hørsholm Kommune
Ny vandplanlægning i Danmark
Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark i 2007
Spildevandsplan 2004-2012
Udgivet af Hørsholm Kommune i samarbejde med Carl Bro A/S i 2004
Småsøer og vandhuller
Udgivet af Miljøministeriet i juli 2002

Kildemateriale om private sø-initiativer

Miljøtilstanden i privat sø v/ Søvang 20, 2970 Hørsholm
Udarbejdet af Peter Rasmussen, CB Vand & Miljø i september 2008
Miljøtilstanden i privat sø v/ Søvang 6, 2970 Hørsholm
Udarbejdet af Carsten Bjørn, CB Vand & Miljø, i oktober 2007
Bedre vandmiljø på Hulsø Ege
Udarbejdet af Sødoktoren Benjamin Nielsen i maj 2007
Vandmiljø ved Kløvervang
Udarbejdet af Sødoktoren Benjamin Nielsen i december 2006
Vandmiljøet i Pennehavesøen
Udarbejdet af Sødoktoren Benjamin Nielsen i november 2006
Bedre vandmiljø i Kohavedammen
Udarbejdet af Sødoktoren Benjamin Nielsen i november 2006
Rent vandmiljø i Stenka Dam (ved Mosevej)
Udarbejdet af Sødoktoren Benjamin Nielsen i oktober 2006
Natur og oplevelser ved Hørsholms søer i fremtiden
En gruppe RUC-studerendes borgerinddragelsesprojekt i 2006
Fremtidens natur i Hørsholm Kommune
Udgivet af Danmarks Naturfredningsforening i 2006
Danmarks søer og åer - Politikens Håndbøger
Udgivet i 2002 af Politikens Forlag og Danmarks Naturfredningsforening