Henvisninger

Der er mange institutioner og erhvervsvirksomheder med interesse for og ekspertise vedrørende sø-miljøerne i Danmark.

Nedenfor bringer vi Internet-adresser på dem, som Hørsholm Sølaug indtil nu har fået kendskab til og anser for at være mest relevante. Vi opfordrer vore medlemmer og andre læsere af denne hjemmeside til at sende os yderligere relevante henvisninger, således at nedenstående liste kan blive så inklusiv som mulig.

Disse henvisninger bringes her udlukkende til orientering, d.v.s. at Hørsholm Sølaug ikke har nogen inflydelse på og heller ikke noget ansvar for indholdet af de nævnte institutioners og virksomheders hjemmesider.

Offentlige institutioner

Videnskabelige institutioner

Alménnyttige organisationer

Private virksomheder