Om Sølauget

Hørsholm Sølaugs formål er at højne miljøstandarden og skabe et bæredygtigt vandmiljø i de mange smukke søer i Hørsholm Kommunes byzone. Medlemskredsen omfatter både enkelthusstande og grundejerforeninger med tilknytning til mere end en snes af byzonens søer.

Hørsholm er en af Danmarks mest sø-rige kommuner — med ca. 330 større eller mindre søer, hvoraf 150 ligger i byzonen øst for Helsingør Motorvej (i Hørsholm/Rungsted). De giver området et helt specielt præg og bidrager meget til dets naturskønhed.

Tusinder af husstande i Hørsholm har direkte udsigt til eller ligger kun få minutters gang fra et eller flere sølandskaber. Størsteparten af søerne i området ejes af det offentlige, men ca. 40 af søerne tilhører matrikulært de omkringboende private bred- og sø-ejere.


Bestyrelse

Valgt på Sølaugets generalforsamling 22. november 2021

Jørgen Lissner - Formand
jorgen@lissner.net

Kirsten Gibson - Næstformand
kirsten.gibson@waveseducation.dk

Michael S. Christensen
michael.s.christensen@mail.tele.dk

Suppleanter:

  • Kai Aaen Hansen
  • Ole Rittermann